تفسیر آیه 5 و 6 سوره حدید

آیه 5 و 6 سوره حدید
بسم الله الرحمن الرحیم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم له ملک السموات والارض والی الله ترجع الامور
مالکیت و حاکمیت آسمانها وزمین از آن خداست وهمه امور به سوی خداوند بازگرداننده می شود
در آیه دوم همین سوره خداوند این کلمات را آورده بود و در اینجا تکرار کرده است درآنجا بعد از این کلمات اشاره به مساله احیاء و اماته می نماید ولی در این آیه به بازگشت کارها اشاره نموده است  
شاید منظور این تکرار تاکید در مقام مدح باشد یعنی می خواهد خداوند را مدح کند خود همین تکرارهم خودش یک نوع مدح است وما گفتیم وقتی مالکییت خداوند بر همه چیز است پس می تواند طبق مالکییت خود در همه اشیاء آنطوری که خودش میداند تصرفاتی انجام دهد ووقتی ملکییت همه اشیاء از آن خداوند است پس رجوع همه چیز هم به او است ولذا خداوند می فرماید والی الله ترجع الامور
خداوند در این آیات شاید می خواهد این را بفهماند که ملکییت همه چیز ازآن من است وآنچه در نزد شماست امانتی بیش نیست واین طرز تفکر باعث می شود انسان در بخشش بخیل نباشد وانفاق داشته باشیم همچنین به نظر میرسد این آیه به ملکییت خداوند هم در دنیا وهم در آخرت اشاره دارد که در دنیا با احیاء واماته وامثال آن بروز می کند ودر آخرت با بازگشت امور به سوی او بروز خواهد نمود
در این رجوع امور به خداوند می توان 2مبحث مطرح کرد
بازگشت انجام کارها به معنای اینکه کسی بدون اراده او نمی تواند کاری انجام دهد ودر این زمینه آیاتی در قرآن هست که به این معنی ومطلب اشاره دارند مانند وما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین
شما اراده نمی کنید مگر اینکه خداوند بخواهد در اینجا اراده بشر را متکی می کند به اراده خداوند می کند یعنی اگر خداوند نخواهد انسان اراده وقدرتی ندارد در ابتدای جنگ بدر پیامبر مشتی خاک از علی (ع)گرفت و به طرف مشرکین پاشید که در چشم مشرکین رفت وباعث پراکندگی آنها شد قرآن در مورد این کار می فرماید:وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی این تو نبودی که خاک وسنگ انداختی بلکه خدا انداخت می بینیم همین یک کار کوچک را هم خداوند به خودش منتسب می کند منظور این است که اگر خواست خداوند نباشد انسان قادر به انجام هیچ چیزی نیست
گفتیم که در رجوع امور به خدا دو مبحث مطرح است یکی رجوع به خداوند در انجام ویکی هم در بازگشت و نتیجه اعمال است به خداوند در این باب هم در قرآن آیاتی وارد شده است که اشاره به این امر دارد
مانند آیه الیه یرجع الامور کله :که در این آیه خداوند بازگشت همه امور از جمله اعمال انسان را به خودش عنوان می کند یا در آیه انا لله وانا الیه راجعون که باز گشت همه امور را به سوی خود می داند از جمله این با زگشت ها بازگشت نتیجه اعمال است
آیه 6:یولج الیل فی النهار ویولج النهار فی الیل وهو علیم بذات الصدور
از شب می کاهد وبه روز می افزاید واز روز میکاهد وبه شب می افزاید وبه هر چه در دلها می گذرد آگاه است
این آیه در مورد شب وروز است  واشاره به کوتاهی شب و بلندی روز در تابستان وبلندی شب و کوتاهی روز در زمستان دارد مادر روی کره زمین زندگی می کنیم این کره در مقابل تمامی خلقت به اندازه یک نخود است از این جا باید پی به قدرت الهی برد کرات دیگری غیر از کره زمین وجود دارد مثل کره ماه کره مریخ وسایر کرات به دور خورشید می گر دند این مجموعه در کهکشان راه شیری است وخداوند کهکشانهی فراوانی دارد که ما اکثر آنها را نتوانسته ایم بشناسیم قبلا گفتیم  گردش کره زمین به دور خورشید یک سال طول می کشد واز گردش کره زمین به دور خود یک شبانه روز پدید می اید در این آیه اشاره به بلند وکوتاه شدن شب ها وروزها شده است در سال یک روز اول فروردین ویک روز اول پاییز روز وشب مساوی هستند در غیر این ایام یا روز بلند است ویا شب این نشان از قدرت الهی دارد ویکی از براهین وجود نظم در عالم ممکنات است
شاید هم منظوراز یولج شروع صبح وغروب آفتاب باشد که طلوع وغروب آفتاب امری اتفاقی نیست واین پدیده به آرامی صورت می گیرد و می بینیم که هوا کاملا به صورت نا محسوسی شروع به روشن شدن می کند ودر هنگام غروب آفتاب هم به آرامی این اتفاق می افتد اگر این امر به صورت ناگهانی بود اتفاق بدی برای ساکنین زمین می افتاد وهوا یک باره روشن ویا تاریک می شد مانند وقتی که ما از یک مکان تاریک به یک مکان روشن یا از یک مکان روشن به یک مکان تاریک وارد می شویم تا چشممان به این روشنایی و تاریکی عادت کند طول می کشد احتمال دارد منظور از این آیه این حالت غروب وطلوع خورشید باشد که خود این طلوع و غروب تدریجی هم یکی از نعمات الهی است

 
 
بالا